Biogazownia, biogazownie. Fermentacja, biogas, biogaz. Odnawialne źródła energii.

Biogazownia rolnicza

Biomasa
W Polsce inwestycja w Duchnowie była przykładem wdrożenia biogazowni rolniczej wraz z komponentem kompostowni farm. Instalacja pracowała nieprzerwanie od 1993 roku do roku 1999.

Biogaz, biogas
Gaz, który produkowała służył tylko i wyłącznie do ogrzewania budynków. W okresie tych sześciu lat farma posiadała 1500 dużych sztuk, ale z powodów finansowych hodowla zwierzęca została przerwana.

Źródła energii odnawialnej
Obecnie na farmie nie znajdują się żadne zwierzęta hodowlane, jednakże produkcja kompostu nadal jest kontynuowana. Instalacja obejmowała zbiorniki gnojowicy, chlewnię, komorę fermentacyjną, kocioł gazowy, stację kompostowania i suszarnię.

Biometan
W kwietniu 1999 roku powstał dokument omawiający Kampanię Wdrożeniową. Uszczegółowił on politykę Unii Europejskiej w zakresie zwiększania się udziału odnawialnych źródeł energii i opisano w nim scenariusz zwiększania wykorzystania biogazu przez czterty lata od roku 1999 do roku 2003. Scenariusz ów przewidywał pojawienie się nowych biogazowni w krajach Unii Europejskiej o mocy łącznej około 200 MW.

Biogazownie rolnicze
600 biogazowni rolniczych znajduje się na terenie Niemiec. Ich lokalizacja to głównie farmy indywidualne. Biogazownie powstały za inwestycje wynoszące na dzień dzisiejszy rocznie 20 milionów DM.

Natomiast w 1998 roku w Danii działało 20 biogazowni na farmach indywidualnych i 20 dużych scentralizowanych biogazowni rolniczych odbierających odpady z co najmniej kilku dużych farm zwierzęcych.

Odnawialne źródła energii
W dzisiejszych czasach te biogazownie produkują rocznie ponad 260 GWh energii elektrycznej.
Źródła energii odnawialnej, oze, oźe, fermentacja, biometan, biomasa, odnawialne źródła energii, biogaz, biogas.