Dział Odnawialnych Źródeł Energii
Osprzęt instalacji biogazowej

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp.o.o.
32-003 Podłęże 676
 

Karol Wyrzykowski

tel.: 12 261 05 75
e-mail: kwyrzykowski@ces.com.pl

    

tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28
www.ces.com.pl

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452

mBank S.A. O/KRAKÓW
64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827

  

 

 
   

Polityka Cookies

Polityka Prywatności