Pochodnia do awaryjnego spalania gazu ziemnego CES realizacja

Centrum Elektroniki Stosowanej dostarczyło pochodnię do awaryjnego spalania gazu ziemnego na teren zakładu Anwil S.A. 

Medium: metan
Przepływ 350 Nm3/h
Wysokość urządzenia 7m