Składowiska Odpadów

Składowisko Odpadów Rusko 2012r.

Na Składowisko Odpadów w Rusko dostarczona została pochodnia oraz stacja sprężania