Ultradźwiękowa dezintegracja osadu ściekowego

Ultradźwiękowa dezintegracja osadu to doskonała metoda wspomagania gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków.

Oferowany przez nas reaktor ultradźwiękowy wspomaga proces zarówno beztlenowej jak i tlenowej stabilizacji osadu ściekowego.

Nasz ultradźwiękowy dezintegrator pozwala skutecznie:

 • Zwiększyć produkcję biogazu
 • Skrócić hydrauliczny czas retencji
 • Zredukować objętość osadu ściekowego
 • Poprawić zdolność odwadniania
 • Obniżyć zawartość suchej masy organicznej w przefermentowanym osadzie
 • Usprawnić proces degradacji osadu

Ultradźwiękowa dezintegracja znalazła także zastosowanie, jako skuteczna metoda zwalczania zjawiska pęcznienia i pienienia zarówno w strefie aeracji jak i komorach fermentacyjnych. Urządzenie skutecznie zapobiega flotacji wywołanej nadmiernym rozrostem bakterii nitkowatych, a także zwiększa efektywność sedymentacji.

Skuteczność działania ultradźwiękowej dezintegracji potwierdzona została także poprzez liczne aplikacje na biogazowniach rolniczych, w których to pozwoliła na sukcesywne:

 • Zwiększenie produkcji biogazu
 • Polepszenie jakości biogazu (wzrost zawartości metanu)
 • Usprawnienie mieszania w komorze fermentacyjnej
 • Zwiększenie ilości wydzielanych enzymów odpowiadających za rozkład celulozy
 • Zmniejszenie organiki w osadzie końcowym

Budowa ultradźwiękowego reaktora

W budowie rektora możemy wyróżnić następujące elementy: korpus reaktora, skrzynka >generatorów (19”) z pięcioma generatorami ultradźwięków typu KS1000/2000 wraz z okablowaniem niezbędnym do zasilania oraz połączenia generatorów z korpusem reaktora.

System reaktora został zaprojektowany do zintegrowania z instalacją wyższego rzędu. Ponadto system wyposażony jest w obudowę dźwiękochłonną, redukującą poziom hałasu.

 

Zobacz kartę katalogową


Zapytaj o produkt

Image CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.