Firma Centrum Elektroniki Stosowanej wraz z wieloma partnerami łączy swoją wiedzę i doświadczenie w celu dostarczenia przemysłowych instalacji do przygotowania oraz wykorzystania biogazu w celach energetycznych. Swoją ofertę opieramy na wieloletniej działalności w sektorze OZE. Posiadamy szerokie referencje z zakresu kogeneracji, uzdatniania, sprężania biogazu, analizy gazów, jak również opomiarowania tychże instalacji. Instalacje wykonujemy również wykorzystując istniejącą infrastrukturę i urządzenia. Nie promujemy zastosowania jednej technologii, tylko zawsze dopasowujemy technologie i proces do potrzeb klientów. Cenimy prostotę rozwiązań połączoną z efektywnością.

Zakres naszych prac to projektowanie oraz dostawa instalacji biogazowych dla oczyszczalni, składowisk odpadów, biogazowni, oraz wszystkich eksploatatorów gazów palnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.