Dział Odnawialnych Źródeł Energii

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp.o.o.
32-003 Podłęże 676
 

tel.: 12 398 74 03 

e-mail: oze@ces.com.pl

    

tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28
www.ces.com.pl

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452

mBank S.A. O/KRAKÓW
64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827