Realizacja obejmowała:
odsiarczalnię:150 Nm3/h biogazu, H2S przed odsiarczalnią 2 000 ppm, H2S po odsiarczalni < 200 ppm
Zbiorniki biogazu 1500 m³