W ramach realizacji:
Odsiarczalnia
800Nm3/h – zabudowa na ramie wraz z kompletną stacją przygotowania biogazu (filtr węglowy, dmuchawa biogazu, opomiarowanie) dostarczaną przez CES