W ramach realizacji:
Odsiarczalnia
2 x 550 Nm3/h – zabudowa na ramie wraz z kompletną stacją przygotowania biogazu (filtry węglowe, pochodnia wraz z dmuchawą biogazu, opomiarowanie) dostarczaną przez CES
Pochodnia