W ramach realizacji:
Odsiarczalnia 2 x 330Nm3 – zabudowane na kontenerach agregatów
Pochodnia
Analizatory