Istnieje wiele zadań, które muszą wykonywać systemy monitoringu i analizy gazów oraz par. Należą do nich między innymi odpowiednie ostrzeganie przed ulatnianiem się łatwopalnych substancji, monitoring koncentracji toksycznych gazów w miejscach pracy oraz kontrola procesów produkcyjnych. Oferowany przez CES szeroki zakres głowic pomiarowych oraz paneli sterujących pozwala na tworzenie rozbudowanych systemów pozwalających wypełniać powyższe zadania. Zintegrowane Systemy Pomiarowe oferowane przez CES poddawane są rygorystycznej kontroli jakości odpowiadającej normom ISO 9001:2000, a kontrola produkcji utrzymywana jest na poziomie Europejskich Dyrektyw 94/9/EC („ATEX).

Panele sterujące

Panele sterujące z serii „ET” są najistotniejszą częścią integralnych systemów pomiaru stężeń gazów łatwopalnych , toksycznych oraz tlenu w instalacjach zamkniętych lub w powietrzu. W przypadku instalacji zamkniętych, pomiar stężenia wykonywany jest okresowo w zależności od potrzeb. Interwał między poszczególnymi pomiarami można ustawić od 10 minut do 8 godzin. W przypadku systemu zaprojektowanego do ciągłego monitoringu obecności gazów i tlenu w powietrzu, pomiar wykonywany jest na bieżąco, a system reaguje tylko przy przekroczeniu ustawionych wcześniej poziomów alarmowych.

Panele z serii „ET” posiadają programowalne wyjścia i wejścia, co pozwala na sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ostrzegawczymi lub wykonawczymi. Wszystkie panele mają możliwość komunikacji z komputerem PC lub z zewnętrznym sterownikiem PLC. W przypadku, gdy nie ma takiej potrzeby wyniki pomiaru można odczytać z wyświetlacza LCD będącego w standardowym wyposażeniu.

Różnorodne wersje pozawalają na montaż paneli: na ścianie, na listwie DIN, w otworach i w szafach 19” Rack. Panele dostępne są również w opcjach o różnym rodzaju zasilania, w zależności od potrzeb: 230V (85 – 264V AC, 120 – 340V DC) lub 24V DC. Stopniowanie cech w typoszeregu pozwala na łatwy wybór odpowiedniego panelu, który całkowicie spełnia wymagania danej aplikacji, oraz pozwala na optymalizację kosztów. Panele sterujące serii ET w pełni współpracują ze wszystkimi głowicami pomiarowymi tego samego producenta i nie tylko, ponadto w połączeniu z nimi w pełni odpowiadają normom EN61779 i EN45544 dotyczącym systemów detekcji gazów, co więcej odpowiadają one Europejskim Dyrektywom 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (EMC) i 73/23/(LVD).

Tabela paneli sterujących serii „ET

* - dopuszczalne wspólne obciążenie prądowe wszystkich styków bezpotencjałowych nie może przekraczać 10A;

Głowice pomiarowe

Głowice pomiarowe Sens, ExSens, Sens-I oraz ExSens-I przeznaczone do wykonywania pomiarów stężenia tlenu oraz gazów toksycznych i wybuchowych zostały zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Łączą w sobie niezawodną konstrukcję i nowoczesne metody pomiarowe, dodatkowym ich atutem jest wyjątkowa łatwość obsługi i trwałość, a także możliwość szerokiego zastosowania.

Nowoczesne metody pomiarowe oparte o: spalanie katalityczne, elektrochemie, półprzewodniki oraz absorpcję w podczerwieni; sprawiają, iż głowice pomiarowe stanowią doskonałe rozwiązania dla prawie wszystkich możliwych zastosowaniach.

Na przykład:

 • Pomiar łatwopalnych gazów;
 • Monitoring koncentracji gazów toksycznych w miejscach pracy;
 • Wykrywanie wycieków gazów;
 • Monitoring zawartości tlenu;

Dzięki modularnej konstrukcji głowic, elementy wyposażenia i części zapasowe są wzajemnie zamienne, co ułatwia obsługę głowic oraz redukuje koszty z tym zawiązane.

Sygnałem wyjściowym głowic ExSens i Sens jest sygnał liniowy prądowy 4-20 mA. Transmitery z tych serii są często stosowane w przypadku modernizacji istniejącego systemu, gdzie należy uniknąć wydatków związanych z wymianą przewodów, albo gdzie wymagana jest synchronizacja kilku konwencjonalnych systemów sterujących.

Cyfrowe transmitery z serii Sens-I i ExSens-I oprócz standardowego wyjścia liniowego prądowego 4-20 mA wyposażone są także w interfejs cyfrowy RS-485, co w połączeniu z różnymi panelami sterującymi z serii „ET” daje wiele korzyści, chociażby takich jak wygodne opcje przy konfiguracji i monitoringu ich pracy.

Seria Sens:

 • Metody pomiaru: spalanie katalityczne (WT), absorpcja w podczerwieni (IR), elektrochemiczne (EC/KE), półprzewodnikowe (HL);
 • Interfejs 4-20 mA;
 • 3-przewodowe podłączenie;
 • Liniowa charakterystyka sygnału wyjściowego;
 • IP54 (z wyjątkiem wejścia gazu);
 • Materiał: Aluminium, stal nierdzewna;
 • Montaż na ścianie; możliwy montaż pod sufitem, albo na rurze;
 • Zasilanie: 18 – 30V DC;
 • Max. długość przewodu: 1000m (EC: 2000m), (pod warunkiem, że stosuję się przewód producenta);
 • Typ EC/KE można stosować w strefach zagrożenia wybuchem 2-go stopnia: CE Ex II 3G, EEx nA IIC T6 X;

Seria Sens-I:

Tak jak dla serii Sens, oraz:

 • Interfejs 4-20 mA;
 • Cyfrowy interfejs RS-485;
 • 5/6 przewodowe podłączenie;

Seria ExSens:

Tak jak dla serii Sens, oraz:

 • IP65 (z wyjątkiem wejścia gazu);
 • Zabezpieczenie: osłona ognioszczelna;
 • Wszystkie głowice pomiarowe są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1-go stopnia: CE0158 EX II 2G;
 • Typ EC posiada test: BVS 04 ATEX 066 X;
 • Certyfikat monitoringu procesów produkcyjnych zgodnie z dyrektywą 94/9/EC: BVS 04 ATEX ZQS/E238;
 • Zabezpieczenia:
  Typ WT, IR i HL
  EEx d IIC T4 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 60˚C);
  Typ EC
  EEx d IIC T5 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 49˚C);
  EEx d IIC T4 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 60˚C);
  Typ KE
  EEx d IIC T6 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 43˚C);
  EEx d IIC T5 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 58˚C);
  EEx d IIC T4 (-20˚C ≤ Tamb ≤ 70˚C);

Seria ExSens-I:

Tak jak dla serii ExSens, oraz:

 • Interfejs 4-20 mA;
 • Cyfrowy interfejs RS-485;
 • 5/6 przewodowe podłączenie;

Seria Sens i Sens-I

Stosowanie głowic pomiarowych tych serii zalecane jest w normalnych warunkach przemysłowych i w strefach zagrożenia wybuchem 2-go stopnia.

Seria ExSens i ExSens-I

Głowice pomiarowe tych serii są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
1-go i 2-go stopnia.

Zintegrowane Systemy Pomiarowe serii IMC

Zintegrowane Systemy Pomiarowe (IMC) stosowane są przy monitoringu stężenia gazu w procesach „zamkniętych” (izolowanych), w strefach trudnodostępnych, bądź niedostępnych całkowicie. IMC jest umieszczony w kompaktowej obudowie i stanowi kombinacje wszystkich niezbędnych elementów – od poboru próbki badanego gazu i głowicy pomiarowej, do komponentów przetwarzających wszystkie sygnały.

Modularna konstrukcja IMC, pozwala na łatwe dostosowanie go do różnych zastosowań takich jak np. pomiar gazu z wysypisk, czy z oczyszczalni ścieków. Zintegrowany System Pomiarowy IMC może współpracować ze wszystkimi głowicami pomiarowymi serii ExSens (-I) oraz Sens (-I).

System IMC obejmuje zarówno głowice pomiarowe, układ pobierania oraz przygotowywania próbek badanego gazu jak i panele sterujące ET-4D2 lub ET-8D, które przetwarzają otrzymane sygnały pomiarowe i wyzwalają odpowiednie komendy robocze. Rozszerzone oprogramowanie panelu sterującego integruje sterowanie i monitoring elementów do pobierania i przygotowywania badanego gazu. Kanały pomiarowe, które nie są niezbędne do analizy mogą być wykorzystane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) dla zewnętrznych głowic pomiarowych, np. system złożony z ET-4D2 oraz dwóch głowic pomiarowych gazu można bez żadnych problemów rozbudować o dwie kolejne zewnętrzne głowice pomiarowe monitorujące otaczające powietrze.

 

Wysoka elastyczność IMC w dopasowaniu do indywidualnych warunków procesów pozwala na ich stosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i daje możliwość modyfikowania wraz z rozbudową odpowiednich instalacji. W ten sposób do systemu można dokładać dodatkowe niezbędne elementy, bez konieczności jego całkowitej wymiany.

IMC – informacje ogólne

 • kompaktowa obudowa do zamontowania na ścianie, konstrukcyjnie umożliwiająca łatwą obsługę i konserwacje.
 • do 4 lub 8 głowic pomiarowych, rozkład wejść głowic pomiarowych do analizy z uwzględnieniem pobierania próbek i przygotowywania badanego gazu jak i kontrole otaczającego powietrza jest dowolnie obieralny.
 • przetwarzanie i wyświetlanie wyników pomiarów oraz podawanie komunikatów stanu jak również sterowanie pobieraniem próbek i przygotowywaniem badanego gazu przez panele sterujące serii ET-4D2 lub ET-8D
 • zintegrowane zasilanie 230 V AC / 24 V DC, 120 W
 • pompka ssąca gazu (dystans ssania do 50m długości wężyka)
 • elektroniczny przepływomierz gazu
 • urządzenie wychwytujące wilgoć z ręcznym usuwaniem kondensatu
 • węże: PE/PP
 • zawór elektromagnetyczny do przełączania z badanego gazu na gaz testowy
 • 2 wentylatory z monitorowana prędkością obrotowa
 • wyjście analogowe 4-20 mA (System IMC-8DA2 lub IMC-4DA2)

Rozszerzenie Biogaz

Tryb pracy „Biogaz” charakteryzuje sie okresową analizą gazu z możliwością regulowania okresów dla faz: pomiaru, przepłukiwania i powietrza; wyświetlaniem ostatniego wyniku pomiaru podczas faz przepłukiwania i powietrza; kontrolą zabezpieczenia nadmiarowego dla pomiaru H2S.W urządzeniach tego typu monitorowana jest:

 • Prędkość obrotowa wentylatorów systemu:
 • Przepływ gazu – czy jest w normie, nad, czy poza normą;
 • Temperatura chłodniczki gazu (jeżeli została zamontowana);