Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż po raz kolejny współuczestniczymy w rozbudowie biogazowni w Boleszynie, której właścicielem jest Biogal Sp. z o.o. Obiekt powstał w 2011r.  i wówczas miał moc 1,2 MW. W 2014 roku został rozbudowany do 2000 kW. Jak się okazało, realizacja ta nie zakończyła powiększania biogazowni. Na przestrzeni września i października 2017 roku podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie obiektu, tym razem do mocy 3,6 MW. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas właściciele oraz generalny wykonawcy, podpisaliśmy umowę, której zakres jest szerszy, niż przy poprzednich realizacjach na tym obiekcie.

Należy dodać, iż obiekt po uruchomieniu będzie największą elektrociepłownią biogazową w Polsce!

Nasze dostawy obejmują :

- dwa agregaty kogeneracyjne o mocy 800kW każdy                                                                        

- kocioł biogazowy o mocy 1MW

- dmuchawę biogazu

- osuszacz biogazu

- odsiarczalnik biogazu

- zbiornik dwumembranowy biogazu pokrywający komorę o średnicy 35m,

- 9 mieszadeł (w tym 4 pionowe i 5 bocznych)

- 14 szaf automatyki i sterowania biogazownią oraz SZR, zabudowane w specjalistycznym kontenerze

Umowa obejmuje również prace budowlane, takie jak:

- budowa kanalizacji kablowej

- ok. 25 km przewodów elektrycznych i sterowniczych

Zdjęcia 1 i 2: Widok na kontenery z zabudowanymi agregatami kogeneracyjnymi

Zdjęcie 3: Wizualizacja pomieszczeń, gdzie zainstalowane zostaną dodatkowe agregaty kogeneracyjne