Pochodnie gazowe z Serii FAII pozwalają na bezpieczne i w pełni zautomatyzowane spalanie nadmiaru gazów wytwarzanych na biogazowniach rolniczych, składowiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych. Zastosowanie materiałów oraz osprzętu najwyższej jakości, jak i wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań gwarantuje przede wszystkim długą żywotność, niskie koszty eksploatacji i niezawodność. Pochodnie zostały zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem najwyższych standardów i norm bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane przekroje przepływów oraz zamontowany w pochodni przerywacz uniemożliwiają zgaśnięcie lub cofnięcie się płomienia. W przypadku braku napływu gazu do pochodni elektrozawór zamyka się automatycznie, odcinając w ten sposób urządzenie od linii gazowej. Wszystkie urządzenia elektryczne zostały skonfigurowane zgodnie z normą DIN VDE 0116 i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Pochodnia jest wyposażona w szafkę sterowania z tworzywa sztucznego (IP54) ze zintegrowanym sterownikiem PLC. Standardem w naszych pochodniach jest spalanie gazu za pomocą palnika dyfuzyjnego, w razie potrzeby istnieje możliwość wyposażenia w inne rozwiązanie. Sterowanie pracą urządzenia może odbywać się zarówno w sposób ręczny jak i automatyczny. W przypadku sterowania ręcznego komenda do uruchomienia i zatrzymania pochodni jest wydawana wewnętrznie, poprzez przesunięcie obrotowego przełącznika umieszczonego na froncie szafki sterownia. Następnie zawór (elektromagnetyczny lub mechaniczny) zostaje otwarty automatycznie poprzez sterownik, jednocześnie inicjowany jest proces zapłonu. Gaz jest zapalany bezpośrednio nad palnikiem przez dwie wysokonapięciowe elektrody zapłonowe. Podczas pracy urządzenia płomień jest stale monitorowany za pomocą czujnika UV. Jeżeli po upływie określonego czasu (6-10 s), czujnik nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas zapłon zostaje wyłączony automatycznie a dopływ gazu odcięty w ułamku sekundy. Po odczekaniu kilku sekund, sekwencja startowa zostaje powtórzona. Jeśli po pięciu cyklach uruchomienia czujnik nadal nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas flara zostanie przełączona w tryb awaryjny. Sterowanie automatyczne odbywa sie poprzez wydanie komendy start/stop przez sygnał zewnętrzny (np. czujnik poziomu napełnienia zbiornika gazem). Opcjonalnie, pochodnie można wyposażyć w dodatkowe czujniki ciśnienia. Jeśli ciśnienie na czujniku przekroczy wartość uprzednio ustaloną, wówczas pochodnia zostanie uruchomiona automatycznie (jak w normalnym trybie sterowania automatycznego). Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia odłączenia (drugi czujnik ciśnienia), wówczas flara jest automatycznie gaszona. Pochodnie z serii FAII są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają obsługi, poza zwykłą okresową kontrolą wizualną. Na życzenie klienta można je wyposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak: kontrola ciśnienia, pilot palnika, elektrycznie ogrzewana armatura lub monitorowanie temperatury spalania. W ofercie CES znajdują się pochodnie pozwalające spalać gaz z przepustowością od 10 Nm3/h do ponad 3000 Nm3/h, w zakresie ciśnień od 10 mbar do 120 mbar.

W naszej ofercie wyróżniamy dwa typy pochodni:

  • Pochodnie typu lp – niskociśnieniowe; praca w zakresie od 10 mbar do 60 mbar.
  • Pochodnie typu hp – wysokociśnieniowe; praca w zakresie od 60 mbar do 120 mbar.

Oferowane przez nas rozwiązanie techniczne jest zdobywcą złotego medalu na targach POLEKO 2011