Pod koniec 2015 roku CES dostarczył i uruchomił układ do osuszania i usuwania siloksanów z biogazu. Miejska Oczyszczalnia Ścieków to kolejny klient, który doskonale rozumie, że dla prawidłowego działania systemu kogeneracyjnego niezbędny jest biogaz o dobrej jakości. Zainstalowany osuszacz  pozwala wytrącić wodę z biogazu, następnie osuszony gaz zostaje podgrzany w wymienniku ciepła tak, aby zapewnić odpowiedni parametr wilgotności względnej - przed przejściem biogazu przez filtr węglowy. Powyższy układ pozwala na skuteczne usuwanie wilgoci oraz siloksanów z biogazu.

Korzyścia, jakie wynikają z zastosowanie oferowanych przez nas osuszaczy/schładzaczy biogazu:

- eliminacja korozji wewnatrz urządzenia,wywołanej przez kondensat

- zmniejszenie liczby wyłączeń i ograniczenie przestojow agregatów kogeneracyjnych

- obniżenie kosztów eksploatacji systemów kogeneracyjnych

- zwiększenie żywotności filtrów z węglem aktywnym

Gdzie stosować:

- biogazownie rolnicze

- oczyszczalnie ścieków

- przemysł chemiczny

- składowiska odpadów

- przemysł spożywczy

 

Projekt prowadził:

Grzegorz Drabik

Specjalista ds. systemów kogeneracyjnych i osprzętu biogazowego

tel: +48/725 291 796

e-mail: gdrabik@ces.com.pl