W dniu 7 maja bieżącego roku w  Pałacu Jastrzębie w Drzycimiu/k Świecia odbyła się konferencja pt „Biogazownia utylizacyjna do przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i osadów ściekowych z zakładów przetwórstwa mięsnego.” Miejsce konferencji wybrano nie bez przyczyny. W powyższej miejscowości znajdują się bowiem Zakłady Mięsne KIER, posiadające pierwszą instalację przetwarzania tylko i wyłącznie odpadów z branży przetwórstwa mięsnego, w której to w sposób stabilny produkowany jest wysokokaloryczny biogaz. CES dostarczył na powyższą instalację komplet urządzeń linii biogazowej, i w zwiazku z tym brał rownież czynny udział w konferencji. Firmę reprezentował Grzegorz Drabik, który przedstawił analizę ekonomiczną przedsięwzięcia: Budowa biogazowni - zysk ekonomiczny, okres zwrotu inwestycji, jak również możliwości pozyskania środków inwestycyjnych. Oprócz tego na spotkaniu, skierowanym do przedstawicieli zakładów przetwórstwa mięsnego, prezentowano zagadnienia prawne związane z utylizacją odpadów poprodukcyjnych, prof.dr hab.inż. Andrzej Myczko w swoim referacie omówił przetwarzanie odpadów w procesach fermentacji metanowej. Pan Janusz Klimacki, właściciel zakładu i obiektu biogazowni, prezentował i charaktezryzował działającą w swoim zakladzie instalację do przetwarzania odpadów i ścieków technologicznych.

Poniżej relacja zdjęciowa z konferencji: uczestnicy, widok na agregat kogeneracyjny na biogaz w zabudowie kontenerowej oraz zbiornik biogazu. Pochodnia do awaryjnego spalania biogazu. Osprzęt instalacji biogazowej dostarczyło Centrum Elektroniki Stosowanej.

Osobą odpowiedzialną z ramienia CES za dostawę osprzętu do instalacji biogazowej w zakładach KIER jest Grzegorz Drabik, kontakt: tel. 725 291 796, gdrabik@ces.com.pl