Produkcja biogazu. Schemat biogazowni.

Schemat biogazowni

Biogazownia jest instalacją służącą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego). Zazwyczaj składa się z:


Produkcja biogazu


Schemat biogazowni wykazany jest poniżej w kolejności od wejścia materii organicznej aż do efektu końcowego:

Schemat biogazowni, produkcja biogazu.